Do góry

Tomasz Kędziora
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
Gdańsk-Południe w Gdańsku

ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Biuro czynne:
pn.: 10-18, wt. - pt.: 8-16.

tel.: 733 747 098
e-mail: gdansk5@komornik.pl
O kancelarii

Kancelaria Komornika Sądowego Tomasza Kędziory mieści się w nowoczesnym biurowcu zlokalizowanym w sąsiedztwie Sądów: Apelacyjnego, Okręgowego oraz Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku. Powołanie na stanowisko po Komorniku Sądowym Henryku Kępie nastąpiło w maju 2015 roku. Tomasz Kędziora jako Komornik Sądowy prowadził od 2007 roku kancelarię w Górze Kalwarii (przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie). Wykonując swoje ustawowe działania Komornik Sądowy Tomasz Kędziora jest wspierany przez asesora oraz aplikanta. W kancelarii działa również wyspecjalizowany personel wspomagający obsługę administracyjną.

Powierzone zadania wykonywane są w oparciu o dostępne na rynku systemy:

 
CEPiK
CEPiK - drogą elektroniczną organ egzekucyjny może kierować wnioski do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców celem ustalenia i odnalezienia pojazdów mechanicznych dłużnika.. Zapytania są bezpłatne.
 
EPU
EPU - w sytuacji uzyskania nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym, istnieje możliwość złożenia elektronicznego wniosku egzekucyjnego. Szczegóły dotyczące składania elektronicznych wniosków egzekucyjnych znajdziecie Państwo na poniższej stronie internetowej w zakładce Informacje o portalu / Złożenie wniosku do komornika: http://www.e-sad.gov.pl
 
OGNIVO
OGNIVO - system OGNIVO umożliwia kierowania elektronicznych zapytania do banków o rachunki bankowego dłużników. Lista instytucji biorących udział w tym programie stale się wydłuża. Każde zapytanie do banku jest odpłatne, w związku z czym wierzyciel chcąc ustalić majątek dłużnika w ten sposób powinien złożyć stosowny wniosek, wskazując konkretne banki, do których zapytanie powinno być skierowane oraz uiścić zaliczkę. Lista instytucji uczestniczących w systemie Ognivo dostępna jest na stronie internetowej Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.: http://www.kir.com.pl
 
EZUS
E-ZUS – przy pomocy aplikacji udostępnionej przez ZUS, udaje się ograniczyć czas uzyskiwania odpowiedzi na zapytania kierowane do ZUS w toku postępowania egzekucyjnego.
 
KOMORNIK ONLINE
KOMORNIK ON-LINE - w ostatnim czasie nasza kancelaria rozpoczęła współpracę z serwisem www.komornik-online.eu. System ten umożliwia podgląd postępowań egzekucyjnych z dowolnego miejsca. Z programu KOMORNIK ON-LINE korzystać mogą Wierzyciele i pełnomocnicy wierzycieli z dostępem tylko i wyłącznie do swoich spraw. Z modułu programu można korzystać za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej, w związku z tym dostęp do danych możliwy jest z każdego miejsca, pod warunkiem posiadania komputera, notebook’a, tabletu bądź smartfona z dostępem do internet

 ŹRÓDŁO - dostęp do elektronicznej bazy nr PESEL sprawia, że nie musimy czekać na odpowiedzi wysyłane pocztą tradycyjną dotyczące: adresu zameldowania, numeru PESEL, imion rodziców itp.

 

Elektroniczne Księgi Wieczyste

EKW - zapewniają przegląd treści ksiąg wieczystych oraz złożenie wniosek o dokonanie wpisu prowadzonej egzekucji i jego wykreślenie